Bli medlem

Här kan du fylla i din medlemsansökan till TWOSON Premium.

I ansökan förbinder du dig till att betala oss en medlemsavgift på 6 000 SEK som erläggs i början på året. I detta ingår förutom inköpskostnaden, skatter, moms, transport och lagringskostnader. Vi förbinder oss att leverera 18 flaskor av enastående viner till den adress du anger nedan. Detta kommer att ske uppdelat på 3 tillfällen med 6 flaskor vid varje tillfälle. Du kommer att få möjlighet att beställa ytterligare vin vid varje tillfälle mot erläggande av kostnaden för dessa. Vi kommer att ha 4 tillfällen per år som leveranser sker. Dessa är i mars, juni, september och december.

 

Namn:

Telefon:

Mobiltelefon:

Mailadress:

Leveransadress :

Gata, nr, postnummer, stad, ev portkod.

Fakturaadress (om annan än ovan):

 

Vill du ställa dig i kö till TWOSON Executive kan du kryssa i den här rutan:

 

Skicka!